Mýto v MKD

 – zabezpečujeme poradenskú činnosť pri registrácii a montáž mýtnych jednotiek

   do krajín Nemecko a Belgicko

 – zabezpečujeme pevnú montáž k mýtnej jednotke pre Slovensko, Belgicko a Česko

 – možnosť dodania mýtnych jednotiek pre maďarský mýtny systém HU-GO