Informačné technológie

– návrh, realizácia a správa informačných technológii

   (osobných počítačov, notebookov a serverov)

– vybudovanie LAN štruktúr pre malé a stredné spoločnosti s dátovými úložiskami