Prenájom priestorov

– prenájom kancelárskych priestorov vhodných na podnikanie

– prenájom školiacich priestorov vhodných pre kurzy, školenia a inú edukačnú činnosť