Monitoring vozidiel

– predaj a inštalácia monitorovacích systémov do vozidiel

– zber dostupných stavových informácii z vozidiel a ich vyhodnotenie

– správa monitorovacieho systému a dohľad